menuclose

Privacy-verklaring

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring kun je alles lezen over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo lees je waar en hoe deze gegevens bewaard worden, en voor welke doelen ze worden opgeslagen.

Wendy van Bree Fotografie en Bruidsboek.nl, gevestigd aan de Wijdstraat 39B in Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Contactgegevens:
Bruidsboek.nl & Wendy van Bree Fotografie
Amersfoortseweg 58
3951 LC
Maarn
Tel: 06 487 202 74
www.bruidsboek.nl
www.wendyvanbree-fotografie.nl
info@bruidsboek.nl
info@wendyvanbree-fotografie.nl


Persoonsgegevens die Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie verwerkt
Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie verwerkt de persoonsgegevens die verstrekt worden aan ons, doordat je gebruikt maakt of wilt maken van onze diensten. Daarnaast verwerken we foto’s die we in opdracht van jou maken.

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie persoonsgegevens verwerkt
We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen mailen of bellen over onze dienstverlening
– Om diensten en fotoproducten af te kunnen leveren
– Om reportages op locatie te kunnen doen
– Om jouw betaling af te kunnen handelen

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het kan nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht (zoals boekhouding, albumleverancier etc), sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden.

– Van alle klanten die een factuur van ons ontvangen, worden de fiscaal verplichte gegevens ook verwerkt in onze financiële administratie. Dit wordt uitsluitend bij ons boekhoudkantoor gedaan. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.
– De backup en/of levering van foto’s vindt voor een aantal van onze opdrachtnemers plaats op Smugmug. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing. De foto’s die niét op Smugmug komen, worden ook niet in de cloud/online bewaard.
– Het versturen van foto’s gaat soms via Wetransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing:

Verder zal Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie nooit uw gegevens aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
De websites van Bruidsboek.nl en Wendy van Bree Fotografie maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. We wijzen u er alleen op dat u in dat geval waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van deze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van deze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie persoonsgegevens bewaart
– Contactgegevens: Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie bewaart je contactgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: indien je toestemming geeft om foto’s te delen op www.bruidsboek.nl, www.wendyvanbree-fotografie.nl en/of social media, bewaar ik de foto’s totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Indien je geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaar ik foto’s maximaal twee jaar.
– De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bruidsboek.nl of info@wendyvanbree-fotografie.nl.

Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie persoonsgegevens beveiligt
Bruidsboek.nl / Wendy van Bree Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bruidsboek.nl of info@wendyvanbree-fotografie.nl.

Deze privacyverklaring kan nog worden aangepast.
Mocht je nog andere vragen hebben over dit onderwerp kan je uiteraard ook altijd contact met ons opnemen!

BRUIDSBOEK.NL

Woerden | info@bruidsboek.nl